Bulgarian English French German Greek Russian
You are here: Начало Услуги ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ PR кампании

PR кампании

Що е ПР кампания и има ли нужда моето професинално занимание от нея?

public-relations1

ПР кампания е цялостно завършена стратегия за осъществяване на ефективна двустранна комуникация между поръчителя и потенциалната аудитория. Поръчител на ПР кампания може да бъде фирма, организация, концепция, отделен продукт или отделна личност, а целта ѝ - да информира, обяснява и в известен смисъл да образова публеката към която е насочена, за да може в последствие плавно и желано (от аудиторията) да доведе до формиране на мнение и мотивирана поведенческа реакция.